You are currently viewing Las bliżej nas, czyli spotkania ekologiczne w bibliotece
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Las bliżej nas, czyli spotkania ekologiczne w bibliotece

10 kwietnia 2018 r. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi odbyły się  spotkania edukacyjne dla młodzieży szkolnej. Gościem specjalnym i prelegentem była p. Milena Kępas – specjalista ds. edukacji ekologicznej z Nadleśnictwa Skarżysko.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych, w których udział wzięli uczniowie klasy V SP w Skarżysku Kościelnym oraz klasy III SP 1 wraz z opiekunami p. Małgorzatą Paź i p. Ewą Gulą.
Pani Milena ciekawie poprowadziła wykład o ochronie przyrody, a w szczególności lasów oraz ich mieszkańców. Uczniowie uzyskali także ważne informacje na temat drewna jako surowca.
Nie zabrakło również miejsca na dyskusję. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli w zajęciach, śmiało wyrażając swoje poglądy na temat zanieczyszczania lasów, dokarmiania dzikich zwierząt, niszczenia roślin. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego powinni chronić przyrodę oraz w jaki sposób to robić.
Pani Milena wyraźnie podkreślała, że gospodarzem lasów jest nadleśnictwo, mieszkańcami – zwierzęta i rośliny, a ludzie są tam tylko gośćmi.

Uzupełnieniem spotkania było wykonanie przez uczniów kl. V plakatu ekologicznego
ZIEMIA NASZĄ MATKĄ.