You are currently viewing Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50 +

Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50 +

Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50 +

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy w ramach unijnego projektu „ Przełącz się na komputer „

Do kursu mogą przystąpić osoby po 50 roku życia ( pracujące, bezrobotne, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne ), zamieszkałe w powiatach : skarżyskim, opatowskim, koneckim i ostrowieckim.

Kurs trwa 148 h ( dni i godziny kursu będą dostosowane do Uczestników ). Po kursie i zdanym egzaminie Uczestnicy otrzymują Ogólnoeuropejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL.

Program kursu :

  • Podstawy pracy z komputerem ( Sprzęt; pulpit, ikony, ustawienia; zarządzanie plikami; ochrona danych i urządzeń; sterowanie i konfiguracja oprogramowania biurowego i użytkowego).
  • Podstawy pracy w sieci ( przeglądanie internetu; narzędzia i ustawienia; informacje uzyskane z internetu – krytyczna ocena treści; prawo autorskie i ochrona danych; narzędzia komunikacyjne; poczta elektroniczna).
  • Przetwarzanie tekstów ( praca z aplikacją; tworzenie dokumentów; formatowanie; obiekty graficzne)
  • IT Security ( kwestie bezpieczeństwa; bezpieczne zarządzanie danymi; złośliwe oprogramowanie; wirusy; kontrola dostępu)
  • Arkusze kalkulacyjne ( użycie aplikacji; tworzenie dokumentów; zarządzanie arkuszami; reguły i funkcje; formatowanie arkusza; wykresy )
  • Rozwiązywanie problemów ( problemy techniczne; problemy systemowe)

Kurs zostanie uruchomiony w miejscowościach w których zbierzemy chociaż jedną grupę ( 14 osób )

Zapisy i informacje
Centrum Edukacyjne Żelazna
biuro@cezelazna.pl
Tel. 694-888-345

Ulotka do pobrania: [download id=”30005″]