You are currently viewing Plan imprez – październik 2017

Plan imprez – październik 2017

Uśmiechnięta biblioteka” – lekcje z rozrywką i spotkania edukacyjne dla dzieci promujące bibliotekę i książkę; czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Październik, oddz. dziec. Filii nr 2 (ul. Sezamkowa)

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej – spotkanie jubileuszowe, na które przybędą zaproszeni goście – władze samorządowe, byli pracownicy, czytelnicy i przyjaciele instytucji. Spotkanie uświetni swoim recitalem Katarzyna Żak zatytułowanym: „Piosenki z dobrym tekstem”.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „70 lat lat biblioteki publicznej w Skarżysku-Kamiennej” oraz prezentacja medialna Biblioteka Publiczna w latach 1947 – 2017.
Impreza jubileuszowa odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.
20 października, patio w Miejskim Centrum Kultury

WYSTAWA

70 lat lat biblioteki publicznej w Skarżysku-Kamiennej”  – wystawa z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki.
Październik, filia nr 2 ul. Sezamkowa.