You are currently viewing X OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2017

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2017

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2017

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki
literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej
(np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym
graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej
przygotowanej zgodnie z wizją autora

[download id=”29356″]

[download id=”29360″]