You are currently viewing Spotkanie edukacyjne poświęcone ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi

Spotkanie edukacyjne poświęcone ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi

W ramach Dni Skarżyska (2-4.06.2017) 2 czerwca w czytelni Filii nr 1 odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta Skarżyska i Patronowi Biblioteki.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej. Uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację „Patron skarżyskiej biblioteki – ks. prof. Włodzimierz Sedlak” oraz wysłuchali prelekcji p. Danuty Żyły – mającej pieczę nad Izbą Pamięci patrona skarżyskiej biblioteki publicznej.

W prezentacji przedstawiono dużo nowych faktów z życia Sedlaka np. dotyczącej jego znajomości z Czesławem Miłoszem, Michałem Hellerem, czy korespondencji i dobrej znajomości z Zygmuntem Kałużyńskim. Fascynatami koncepcji naukowych, jakie prezentował ks. prof. Sedlak byli m.in.: Wiktor Osiatyński, Julian Aleksandrowicz czy Lucyna Winnicka. Oglądana prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży oraz zachęciła do zadawania pytań na temat biografii Sedlaka ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z naszym miastem.
Za udział w spotkaniu dziękujemy młodzieży oraz jej opiekunom p. Małgorzacie Stefańskiej i p. Magdalenie Murawskiej.