You are currently viewing Tu jest moje miejsce… – konkurs.

Tu jest moje miejsce… – konkurs.

Tu jest moje miejsce…”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Oddział Dziecięcy (ul. Towarowa 20, tel. 41-25-13-381) ogłasza konkurs na album promujący miasto/dzielnicę Skarżyska-Kamiennej.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas VI szkół podstawowych i klas I-II szkół gimnazjalnych. Może do niego przystąpić każdy uczeń niezależnie od tego czy jest czytelnikiem biblioteki.

2. Prace należy wykonać dowolną techniką (zdjęcia, rysunki, kolaże) w formie albumu.

3. Zgłoszoną pracę należy opatrzyć (w metryczce) imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i numerem klasy oraz oświadczeniem, że po konkursie praca  zostanie w  darze przekazana bibliotece. 

4. Wszystkie prace – albumy, które wpłyną do biblioteki pozostaną w jej zbiorach, do wykorzystania przez użytkowników biblioteki.

5. Samodzielnie wykonana praca/album powinien zawierać hasło promujące miasto lub jego dzielnicę/osiedle.

6. Prace należy składać w Oddziale dziecięcym (ul. Towarowa 20) w terminie: do 26 maja 2017 r.

7. Prace zostaną ocenione przez jury a ich autorzy otrzymają nagrody.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 2 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Oddziale dziecięcym biblioteki przy ul. Towarowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Pokonkursowa wystawa wszystkich prac odbędzie się w czerwcu w Fili nr 1.