You are currently viewing Koduj z nami – kodowanie w bibliotece

Koduj z nami – kodowanie w bibliotece

Koduj z nami. Dnia 10 maja 2016  r. w Filii przy ulicy Towarowej zorganizowano zajęcia z programowania w języku Scratch. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas V  ze Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z nauczycielami: p. Małgorzatą Strószczyk i p. Agnieszką Nurzyńską. Zajęcia prowadził Przemysław Kosiński. Podczas spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w środowisko Scratch, poznali podstawy programowania i stworzyli animowane akwarium.

Scratch to  edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.