You are currently viewing Ekologia w bibliotece

Ekologia w bibliotece

Szacunek dla przyrody i konieczność troski o jej ochronę to ważne elementy w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów poznawania środowiska przyrodniczego przez uczniów są cykliczne spotkania z pracownikami Zespołu Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych, które w naszej bibliotece organizowane są od 2012 roku.

12.02.2016 roku mieliśmy przyjemność gościć P. Paulinę Baran specjalistę od spraw edukacji w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych oraz nauczycieli i dzieci ze szkół podstawowych : nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki, nr. 3 im. Henryka Sienkiewicza oraz nr. 8 im. Stefana Żeromskiego. Tematem spotkania była „Przyroda” a konkretnie „Formy jej ochrony”.

Były to wspaniałe lekcje przyrody, które wyjaśniły dlaczego powinniśmy chronić przyrodę i w jaki sposób powinniśmy to robić. Omawiane zagadnienia uświetnione były barwną prezentacją multimedialną.
Dzieci z uwagą uczestniczyły   w zajęciach, na koniec spotkania miały możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w quizie. Za prawidłowe odpowiedzi dzieci nagradzane były drobnymi nagrodami.