You are currently viewing Mistrzowie Kodowania – spotkanie 2

Mistrzowie Kodowania – spotkanie 2

Dnia 10.11.2015 w bibliotece przy ul. Towarowej 20 odbyło się drugie spotkanie z serii „Kodowanie w Bibliotece”.

Podczas zajęć uczestnicy wykonali dwa projekty: akwarium i tor wyścigowy (efekty ich prac widoczne są poniżej).

Projekt „akwarium”:

Projekt „wyścig”:

Nauka kodowania odbywała się w języku Scratch. Scratch to  edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

Zajęcia prowadzili: Adriana Moryś-Fornal i Przemek Kosiński.

Zapraszamy na następne zajęcia, które odbędą się 25 listopada o godz. 15:30.