You are currently viewing Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest… – Wystawa

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest… – Wystawa

Do 30 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej w Filii nr 2 w związku z rokiem Jana Pawła II możemy podziwiać wystawę poświęconą Papieżowi.

W bibliotece zorganizowano wystawę pt. „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest…” przybliżającą postać św. Jana Pawła II.  Rok 2015 na skutek uchwały Sejmu został ustanowiony Rokiem św. Jana Pawła II. Postać Papieża wywarła znaczący wpływ na losy nie tylko Polski, ale i całego współczesnego świata.

Wystawa podkreśla jego szczególne zaangażowanie w polską niepodległość i przekaz oparty na poszanowaniu godności i praw człowieka. Na kilkunastu pracach możemy zapoznać się z biografią i działaniami oraz licznymi przesłanianiami patrona roku 2015.
Wystawa połączona jest także z lekcjami bibliotecznymi.

Kwiecień – maj, Filia nr 2 – (ul. Sezamkowa 23)