You are currently viewing Spotkanie w bibliotece

Spotkanie w bibliotece

W listopadzie oddział dla dzieci i młodzieży biblioteki przy ul. Towarowej odwiedzili uczniowie SP nr 8 klas IV i V wraz z opiekunami panią Moniką Kozerą i Haliną Wdowik. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt.: „Katalogi biblioteczne i sposoby korzystania z nich”. Zapoznani zostali z tradycyjnym-kartkowym katalogiem bibliotecznym oraz katalogiem on-line. Siedząc przy komputerach dzieci wyszukiwały książki i same odnajdowały je na pólkach, co sprawiło im dużą radość. Uczniowie zapoznani zostali także z ofertą biblioteki oraz jej zadaniami.
Drugą częścią zajęć było zwiedzanie Izby Pamięci ks. Włodzimierza Sedlaka. Pani Danuta Żyła – bibliotekarz przybliżyła uczniom sylwetkę księdza profesora – Honorowego Obywatela Skarżysko-Kamiennej, zapoznała z eksponatami – pamiątkami zgromadzonymi w izbie.