Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą

  • Post category:archiwum

bibliotek-plakat_jp_m

Zapraszamy na spotkanie o charakterze edukacyjnym i obywatelskim

na temat – problemy młodych w zmieniającym się świecie

na postawie książki Jakuba Porady  „Chłopaki w sofixach”

5 listopada 2013 r. o godzinie 16:30

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. Sokola 38