You are currently viewing Pamiętajmy o Skarżysku

Pamiętajmy o Skarżysku

W ramach projektu „Pamiętajmy o Skarżysku” zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Cicha sława” ,SP. nr.3,  Przedszkole nr. 12 i  Bibliotekę im. Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka dzieci wraz z nauczycielami wyjechały na wycieczkę. Celem tej wycieczki było poznanie ciekawych miejsc w naszej okolicy,  50 – osobowa grupa  pod przewodnictwem Ireneusza Kulińskiego i Danuty Żyły pojechała  zwiedzać rezerwat przyrodniczy Gagaty Sołtykowskie. Dzieci po raz pierwszy widziały ślady dinozaurów i to była największa atrakcja tej wycieczki.
Drugim etapem  wycieczki  był Bliżyn. Pod pomnikiem  króla Władysława Jagiełły, spotkaliśmy wójta gminy Bliżyn P. Mariusza Walachnie, który podarował nam książki o tematyce regionalnej. Trzeba wiedzieć, że król Władysław Jagiełło  w czerwcu 1410 r. w  drodze na Święty Krzyż zatrzymał się na nocleg  w Bliżynie u swojego dworzanina Piotra Szafrańca.
W Skarżysku–Kamiennej uczestnicy wycieczki obejrzeli wodowskazy na rzece Kamiennej i posterunek limnigraficzny notujący automatycznie poziom wody w rzece.  Dowiedzieli się, że rzeka Kamienna była ulubionym miejscem spacerów  Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka,  a w pobliżu kościoła św. Józefa często nad rzeka odpoczywał Leopolda Staff. Potem przeszliśmy pod  krzyż Powstania Styczniowego  przy dawnej ul.  Cmentarnej i pomnik przy skwerze Solidarności dzieci zapoznały się z ich historią. Stąd autokarem ulicami Legionów i Mościckiego pojechaliśmy na Rejów obejrzeć obiekty historyczne.
Wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem w restauracji „Promień” i spotkaniem z Przewodniczącym  Miejskiej Rady P. Andrzejem Dąbrowskim. Wszystkim  organizatorom i sponsorom serdecznie dziękujemy.