You are currently viewing Teatralne zmagania

Teatralne zmagania

  • Post category:Akcja Lato

Wakacyjne wtorki należały do zabaw z elementami dramy. Podczas „Teatralnych zmagań” dzieci kontynuowały podróż po twórczości Juliana Tuwima: opracowywały choreografię do wiersza „Abecadło”, tworzyły alternatywną wersję wiersza o Panu Hilarym – „Okulary 2.0” i bawiły się w reporterów radiowych z Ptasiego Kraju. Podczas zajęć powstawała kontynuacja bajki o Żółwiku Skorupce, której pierwszą część można pobrać ze strony internetowej Biblioteki.