You are currently viewing Rozdroża marzeń – spotkanie multimedialne

Rozdroża marzeń – spotkanie multimedialne

„Rozdroża marzeń”

W 27 lutego w środę o godz. 17 w filii nr 1 przy ul Sokolej 38 odbywają się cykliczne spotkania multimedialne rozwijające wyobraźnię, umiejętności manualne i zdolność logicznego myślenia. Na ostatnim spotkaniu dużym powodzeniem cieszyła  się gra z wykorzystaniem mat DDR-STEPMANIA (stepmania jest komputerowym symulatorem gier muzyczno-tanecznych).