Imprezy w miesiącu: grudzień 2012

Dyskusyjny Klub Książki
4 grudnia g. 16:00, filia nr 1 ul. Sokola 38
Moderator: Agnieszka Kołodziej

„Z Mikołajem wszystko jest możliwe?” – mikołajkowe spotkanie z najmłodszymi czytelnikami biblioteki.
6 grudnia, oddz. dziec., filia nr 1 ul. Sokola 38
Osoba odpowiedzialna: Barbara Rogozińska

Wystawa:

„Daj mi właściwe słowo, a poruszę świat” – wystawa prezentująca życie i twórczość Josepha Conrada Korzeniowskiego (155 rocz. urodzin).
Grudzień, filia nr 1 ul. Sokola 38