Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu międzyszkolnego „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”.

30 października 2012 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. Wł. Sedlaka odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu międzyszkolnego „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”. W 2012 r. miała miejsce IV edycja konkursu dla skarżyskich szkół podstawowych i II edycja dla gimnazjów.

Organizatorami konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych są: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. Wł. Sedlaka oraz biblioteka publiczna.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

I etap konkursu dla szkół podstawowych odbył się 5.10. Wzięło w nim udział 26 uczniów z 8 skarżyskich szkół (1,3,4,7,8,9,13,S prywatnej). Do etapu II zakwalifikowało się 11 uczestników z 7 szkół (wg regulaminu konkursu stanowiło to 40% uczniów z najwyższą liczbą punktów).

I etap konkursu dla gimnazjów odbył się 9.10. Wzięło w nim udział 15 uczniów z 5 skarżyskich gimnazjów (1,2,3,4,G. prywatne). Do etapu II zakwalifikowało się 6 uczestników konkursu z 4 szkół również (wg regulaminu konkursu stanowiło to 40% uczniów z najwyższą liczbą punktów).

Zadaniem uczestników w I etapie było napisanie testu dot. ks. prof. Wł. Sedlaka. Natomiast II etap polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej wykazującej posiadaną wiedzę o ks. prof.. Komisja konkursowa oceniała zawartość merytoryczną pracy oraz stosunek emocjonalny do tematu.

Przewodniczącym komisji konkursowej, podobnie jak w latach ubiegłych był p. Ryszard Sowa, przyjaciel ks. prof. i znawca tematu.

Lista nagrodzonych laureatów oraz sponsorzy:

Szkoła Podstawowa

Aleksandra Kamionka – Szkoła Podstawowa nr 4

Nagrodę ufundował i wręczał prezydent miasta Pan Roman Wojcieszek. Jest to nagroda pieniężna w wys. 500 zł.

Gimnazjum

– Małgorzata Walińska – Gimnazjum nr 1

Nagrodę ufundował starosta skarżyski Pan Michał Jędrys. Nagrodę wręczał w imieniu Pana starosty członek zarządu powiatu Pan Zenon Nowakowski. Nagrodą jest aparat fotograficzny.

Gimnazjum

– Maja Stanisławska – Gimnazjum nr 2

Nagrodę ufundował i wręczał prezydent miasta Pan Roman Wojcieszek. Jest to nagroda pieniężna w wys. 500 zł.

Szkoła Podstawowa

– Katarzyna Domagała – Szkoła Podstawowa nr 1

Nagrodę ufundował starosta skarżyski p. Michał Jędrys. W imieniu Pana starosty nagrodę wręczał członek zarządu powiatu Pan Zenon Nowakowski. Nagrodą jest aparat fotograficzny.

Szkoła Podstawowa

– Patrycja Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa nr 4

Nagrodę ufundowała Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. W imieniu Pani poseł nagrodę wręczał radny rady miasta Pan Leszek Golik. Nagrodą jest komplet książek.

Gimnazjum

– Małgorzata Pukowska – Gimnazjum Prywatne

Nagrodę ufundował i wręczał Pan poseł Andrzej Bętkowski. Nagrodą jest komplet książek.

Szkoła Podstawowa

– Kamila Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 9

Nagrodę ufundował Nadleśniczy- Nadleśnictwa Skarżysko Pan mgr inż. Zbigniew Dąbrowski. W imieniu p. Nadleśniczego nagrodę wręczał Pan Jan Harabin – przedstawiciel Nadleśnictwa Skarżysko. Nagrodą są książki.

Gimnazjum

– Monika Dudek – Gimnazjum nr 2

Nagrodę ufundował i wręczał sekretarz miasta Pan Jan Janiec. Nagrodą był plecak.

Wszyscy finaliści otrzymali natomiast pamiątkowy dyplom, książkę „Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak… sercem skarżyszczanin”, wydaną przez bibliotekę w 2011 r. a ufundowaną przez organizatorów konkursu dla uczestników oraz słodycze ufundowane dla wszystkich finalistów przez Panią Ewę Baińską, dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół w Skarżysku-Kamiennej.

Nagrody wręczał Pan Ryszard Sowa. Poniżej lista nagrodzonych:

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 – Wojciech Pochwała (Zespół Placówek Oświatowych nr 2)
Szkoła Podstawowa nr 3 – Jacek Gawron , Kinga Sikora (Zespół Placówek Oświatowych nr 3)
Szkoła Podstawowa nr 4 – Daria Sieczka (Zespół Szkół Publicznych nr 4)
Szkoła Podstawowa nr 7 – Jakub Karpeta (Zespół Placówek Oświatowych nr 5)
Szkoła Podstawowa nr 13 – Wojciech Gajda (Zespół Szkół Publicznych nr 1)
Szkoła Prywatna – Aleksandra Woźniak (Prywatny Zespół Szkół)

Gimnazja

Gimnazjum nr 2 – Artur Misztal
Gimnazjum nr 3 – Aleksandra Kopeć

Podziękowania dla szkół, gratulacje dla dyrektorów oraz opiekunów grup. Nagrody- pamiątkowe- dyplomy, oraz książkę „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak… sercem skarżyszczanin” wręczał Pan Prezydent Roman Wojcieszek.
Poniżej lista nagrodzonych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 – (Zespół Placówek Oświatowych nr 2) Pani dyr. Elżbieta Bełtowska, opiekunka grupy Pani Joanna Kowalik

Szkoła Podstawowa nr 3 – (Zespół Placówek Oświatowych nr 3) Pani dyr. Małgorzata Wąsik, a opieką otoczyły młodzież panie: Katarzyna Lesiak i Czesława Marcinkowska

Szkoła Podstawowa nr 4 – (Zespołu Szkół Publicznych nr 4) – Pani dyr. Alina Mączyńska, a opiekunka grupy to Pani Kamila Polun

Szkoła Podstawowa nr 7 – (Zespół Placówek Oświatowych nr 5) Pani dyr. Joanna Macherzyńska, a panie opiekunki to: p. Anna Chojnacka zarazem wychowawczyni klasy i Pani Małgorzata Miernik

Szkoła Podstawowa nr 9 – Pani dyr. Renata Bilska i panie opiekunki grupy: Pani Małgorzata Strószczyk, Pani Wiesława Brożyna-Jędrzejczyk, Pani Monika Huszno

Szkoła Podstawowa nr 13 – (Zespół Szkół Publicznych nr 1) Pan dyr. Andrzej Warwas a opiekunki grupy: pani Bożena Bilska, Pani Ewa Adamczyk, Pani Agata Szlęk-Sitkiewicz

Prywatny Zespół Szkół – Pani dyr. Ewa Baińska, zarazem opiekunka grupy. W imieniu Pani dyrektor nagrodę odbierała Pani Agnieszka Rykowska.

Gimnazjum nr 2 – Pani dyr. Krystyna Błaszczyk, a opiekunka Pani Małgorzata Skuza
Gimnazjum nr 3 – Pani dyr. Katarzyna Szumielewicz , a opiekunka grupy Pani Ilona Piasta.