Ważna informacja

  • Post category:archiwum

Szanowni Państwo!

Dziękujemy serdecznie za pozytywny odzew z Państwa strony dotyczący zwrotu przetrzymywanych książek.
Pragniemy poinformować, że w okresie październik – grudzień 2011 r. biblioteka wysłała 440 upomnień do czytelników zalegających ze zwrotami książek. Jednocześnie zwracamy się do osób, które otrzymały upomnienia i nie rozliczyły się z biblioteką do chwili obecnej aby uregulowały zaległości.

Na poszczególnych filiach przedstawia się to następująco:

1. Filia Nr 1 – ul. Sokola – 152 ks. – nie zwrócono.
2. Filia Nr 2 – ul. Towarowa – 149 ks. – nie zwrócono.
3. Filia Nr 3 – ul. Słowackiego (MCK) – 198 ks. – nie zwrócono.
4. Filia Nr 4 – ul. Legionów (Strefa Gospodarcza) – 220 ks. – nie zwrócono.

Ponawiamy więc nasz apel, prosimy o zwrot książek i wpłaty kar regulaminowych, należnych bibliotece. Na chwilę obecną istnieje możliwość ich negocjacji. Tym samym sprawa dotycząca powołania firmy windykacyjnej w celu odzyskania tychże książek zostaje odroczona do końca I kwartału 2012 r.

Iwona Kowaleska
Dyrektor PiMPB