Warsztaty dla seniorów „Internet bez tajemnic”

W ostatnim tygodniu warsztatów seniorzy zapoznali się z komunikatorem internetowy, nauczyli się korzystać z zaawansowanych form wyszukiwania wiadomości. Kolejne spotkanie dotyczyło poruszania się w systemach bankowości elektronicznej (ćwiczenia na systemach demonstracyjnych bankowości elektronicznej).

Ostatnie zajęcia były podsumowaniem warsztatów, uczestnicy zadawali pytania związane z obsługą komputerów, opowiadali o swoich problemach i osiągnięciach związanych z pracą na komputerze . Ustalono też terminy konsultacji dla poszczególnych grup.