Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu „Ks. prof. Wł. Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”

28.10.2011 r. w bibliotece publicznej odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom i finalistom konkursu „Ks. prof. Wł. Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”. Organizatorem konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych są: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ks. prof. Wł. Sedlaka oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej.

Dwuetapowy konkurs organizowany był po raz trzeci w szkołach podstawowych i po raz pierwszy w gimnazjach. W szkołach podstawowych w etapie pierwszym zadaniem dzieci było napisanie testu składającego się z 28 pytań w czasie 60 minut. Do etapu I- go przystąpiło 37 uczniów z 9 skarżyskich szkół podstawowych. Etap drugi polegał na napisaniu listu do ks. Sedlaka zaczynającego się od słów „Dziękuję Profesorze…” w czasie 90 minut. Listy sprawdzane były od strony merytorycznej przez komisję w składzie:

1. Joanna Kalisz-Półtorak (asystentka ks. prof.) – przewodnicząca
2. Ryszard Sowa (przyjaciel ks. prof.)
3. Zdzisław Ślusarczyk (radny Rady Miasta)
4. Renata Bilska (dyrektor – Szkoła Podstawowa Nr 9)
5. Iwona Kowaleska (dyrektor PiMBP)
6. Danuta Żyła (kustosz i opiekun izby ks. prof. Wł. Sedlaka w bibliotece),

oraz sprawdzane były pod względem formalnym przez nauczycieli polonistów: P. Dorotę Dwojak (Gimnazjum Nr 3) i P. Barbarę Kawalec (- Szkoła Podstawowa Nr 2). Do etapu II-go przeszło 15 uczniów z 7 szkół.

W gimnazjach etap pierwszy polegał na napisaniu testu składającego się z 30 pytań w czasie 60 minut, (brało w nim udział 18 uczniów z 4 skarżyskich gimnazjów) natomiast etap drugi polegał na przygotowaniu teczki tematycznej „Związki ks. prof. Wł. Sedlaka z regionem świętokrzyskim” i zaprezentowanie jej w czasie 3-5 minut przed komisją (brało w nim udział 7 uczniów z 3 skarżyskich gimnazjów). Komisja wyłoniła 8 laureatów konkursu:

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Pan Roman Wojcieszek ufundował nagrody dla:Małgorzaty Pukowskiej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz dla Małgorzaty Walińskiej uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Michał Jędrys ufundował nagrody dla: Artura Misztala ucznia Gimnazjum Nr 2 oraz dla Weroniki Zubrzyckiej uczennicy Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej.

Pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz ufundowała nagrodę dla Mai Stanisławskiej uczennicy Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

Pan Poseł Andrzej Bętkowski ufundował nagrodę dla Zuzanny Dąbrowskiej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Dr nauk med. Pan Maciej Juszczyk – Dyrektor ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ufundował nagrodę dla Dominiki Kamińskiej uczennicy Gimnazjum Prywatnego w Skarżysku-Kamiennej.

Sekretarz Miasta Pan Jan Janiec ufundował nagrodę dla Patrycji Jardel uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej.

Oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki ufundowane prze bibliotekę „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak… Sercem Skarżyszczanin…” oraz film „Włodzimierz Sedlak -człowiek ze Skarżyska.


A oto lista nagrodzonych finalistów:
 – Szkoła Podstawowa Nr 1: Kacper Palkowski, Paweł Zarębski, Weronika Dulewicz

– Szkoła Podstawowa Nr 3: Natalia Dudek, Anna Karpeta, Nina Stepień, Agnieszka Zych
– Szkoła Podstawowa Nr 5: Aleksandra Ludew
– Szkoła Podstawowa Nr 9: Wojciech Kamiński, Weronika Karpeta, Aleksandra Malik

Gimnazjum Nr 1: Magdalena Szabat
Gimnazjum Nr 2: Katarzyna Soból,
Gimnazjum Prywatne: Agata Tusznik

Finaliści otrzymali dyplomy, przybory piśmienne, publikację i film o ks. Sedlaku.

Wyróżnienia otrzymało ponadto troje uczniów: Weronika Zubrzycka, Aleksandra Malik, Wojciech Kamiński, za poprawność formy listu do ks. Sedlaka. Nagrody książkowe ufundowały: Dyrektor P. Ewa Baińska i Dyrektor P. Renata Bilska.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Myszka wręczył dyplomy dla szkół biorących udział w konkursie. Dyplomy odbierały osoby odpowiedzialne za przygotowanie uczniów do konkursu. Załącznikiem do dyplomu była książka ks. Sedlaka pt. „Listy do Matki”.

Na sesji obecna była Pani Aleksandra Pitra – Sekretarz Fundacji ks. prof. Wł. Sedlaka w Krzeczynie, Fundacji ,która dwa lata temu ufundowała dla finalistów konkursu tygodniowy pobyt nad morzem. Pani Sekretarz również i w tym roku zadeklarowała chęć sfinansowania pobytu dzieci nad morzem.

Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim nagrodzonym i dziękują sponsorom za ufundowanie nagród laureatom.