Wystawy w miesiącu: kwiecień 2011

„Biblioteka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – wystawa dot. 65 rocz. uchwalenia dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami.
kwiecień
Filia Nr 1 ul. Sokola 38