Plan imprez na miesiąc kwiecień 2011

5 kwietnia g. 16:30
Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem
Filia Nr 1 ul. Sokola 38, sala konferencyjna

6 kwietnia 2011 r. g. 10:00
„Książka prawdziwy przyjaciel człowieka” – spotkanie dla dzieci klas II szkół podstawowych, na zajęciach edukacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
Oddz. dziec. Filia Nr 2 ul. Towarowa 20.

6 kwietnia 2011 r g. 10:30
Rozstrzygnięcie i nagrodzenie laureatów konkursu „Czysta woda – zdrowe życie”– międzyszkolnego konkurs czytelniczy na wykonanie zakładki do książki, tematyka przewodnia to woda. Oddz. dziec. Filia Nr 2 ul. Towarowa 20.

12 kwietnia 2011 r. g.12:00
„W Zielonej Dolinie” – wiosenne spotkanie z poezją i piosenką.
Oddz. dziec. Filia Nr 1 ul. Sokola 38

13 kwietnia 2011 r. g. 17:00
Spotkanie autorskie z Izabelą Sową 
Filia Nr 1 ul. Sokola 38, sala konferencyjna

26 kwietnia 2011 r.
Dyskusyjny Klub Książki
Filia Nr 1 ul. Sokola 38, sala konferencyjna

„Śladami naszych przodków” – lekcje biblioteczne dot. Skarżyska, prof. Sedlaka i innych osób związanych z regionem. Biblioteka przyjmuje zgłoszenia ze szkół na lekcje – osoba odpowiedzialna p. Danuta Żyła, tel. (41) 25 13 381
Kwiecień
Oddz. dziec. Filia Nr 2 ul. Towarowa 20

WYSTAWA

„Biblioteka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – wystawa dot. 65 rocz. uchwalenia dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami.
kwiecień
Filia Nr 1 ul. Sokola 38