You are currently viewing „Cała Polska czyta dzieciom”

„Cała Polska czyta dzieciom”

  • Post category:Dla dzieci

W ramach akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom” i 8 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom przypadającego na dni 30.05.2009 – 6.06.2009 dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej czytała dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dnia 5.06.2009. Organizatorem imprezy była pani Monika Stelmasiuk – koordynatorka wojewódzkiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.