You are currently viewing „Bajki pełne marzeń”

„Bajki pełne marzeń”

  • Post category:Dla dzieci

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Filia nr 1 dla dzieci zorganizowała trzy spotkania (od 1.06.2009 do 6.06.2009), w których uczestniczyły przedszkolaki oraz dzieci chore, przebywające w szpitalu. Maluchom bibliotekarze oraz nauczyciele czytali „Bajkę o rybaku i złotej rybce”, całość urozmaicona była piosenkami, zabawami słownymi i zagadkami.

W Tygodniu Czytania wzięło udział 98 osób.