You are currently viewing „Szlakiem przydrożnych kapliczek” – cykl prelekcji „Krajoznawcze wędrówki” – spotkanie I

„Szlakiem przydrożnych kapliczek” – cykl prelekcji „Krajoznawcze wędrówki” – spotkanie I

Dnia 30 marca 2009 o godzinie 16.30 w Bibliotece Publicznej przy ul. Sokolej 38 odbyło się spotkanie z Ireneuszem Kulińskim pt „Szlakiem przydrożnych kapliczek” rozpoczynające cykl prelekcji „Krajoznawcze wędrówki”. Ireneusz Kuliński to regionalista, autor książki – „Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielowiejskich” oraz artykułów historycznych i krajoznawczych o naszym regionie, publikowanych w „Tygodniku Skarżyskim”.

Po krótkim przedstawieniu zebranym osoby pisarza, głos zabrał sam pan Ireneusz.Uczestnicy spotkania słuchali ciekawych informacji o krzyżach i kapliczkach, powszechnym elemencie naszego krajobrazu, przydrożnej architektury.Ulubioną postacią autora uwiecznioną w kapliczkach jest św. Jan Nepomucen. Uważany jest za patrona mostów, przepraw i opiekuna życia rodzinnego. Figury tego świętego ustawiane są najczęściej w pobliżu wody, przy źródłach, nad rzekami i stawami. Wiele kapliczek z figurą tego świętego znajduje się w okolicach Skarżyska m. in. na Rejowie przy ul. M. Reja, w Suchedniowie, Michniowie i w Chlewiskach. Są to najczęściej drewniane rzeźby w drzewie lipowym prawie naturalnej wielkości człowieka.

W czasie swoich wędrówek po skarżyskim powiecie pan Ireneusz naliczył ponad 150 różnych figurek. A ile ich jest? Tego nikt nie wie.Autor przedstawił bogatą dokumentację fotograficzną przydrożnych kapliczek.W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.