II etap konkursu międzyszkolnego „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”.

„Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”. 10 lutego 2009 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej odbył się II etap […]

„Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”.

10 lutego 2009 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej odbył się II etap konkursu międzyszkolnego dla uczniów klas V skarżyskich szkół podstawowych „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”.
Przypomnijmy – organizatorami konkursu są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa Nr 9 oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Pierwszy etap – pisemny odbył się w Szkole Podstawowej Nr 9 w dniu 30. X. 2008 r. i brało w nim udział 36 uczestników, a polegał na napisaniu testu złożonego z 28 pytań w czasie 60 minut. Test obejmował wiadomości dotyczące biografii ks. prof. Włodzimierza Sedlaka ze szczególnym uwzględnieniem jego związków ze Skarżyskiem i Górami Świętokrzyskimi. Do II etapu zakwalifikowało się 16 osób, którzy osiągnęli największą liczbę punktów.

Uczestników II etapu konkursu powitała dyrektor biblioteki publicznej P. Iwona Kowaleska. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta P. Grzegorz Małkus, który wraz z Sekretarzem Miasta P. Janem Jańcem dodał otuchy dzieciom i wręczył im symboliczne upominki.

II etap konkursu obejmował trzy bloki tematyczne :

  • prezentację na jeden z dwóch tematów: kim był ks. prof. Włodzimierz Sedlak, lub związki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka ze Skarżyskiem,
  • rozwinięcie jednej „myśli” profesora,
  • zacytowanie fragmentu prozy wskazującego na związki profesora ze Skarżyskiem lub Górami Świętokrzyskimi.

Dodatkowe punkty można było uzyskać za przeprowadzenie wywiadu z osobą, która znała lub słyszała o księdzu profesorze.

Czas wypowiedzi na każdy temat do 5 minut.

 

Dzieci zobowiązane były przygotować również w formie pisemnej materiały do etapu II, które trafiły do komisji konkursowej.

Skład komisji konkursowej:

  1. P. Ryszard Sowa – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego – znawca tematu, przewodniczący komisji,
  2. P. Urszula Myszkowska – znała osobiście ks. prof. W Sedlaka,
  3. P. Zdzisław Ślusarczyk – radny Rady Miasta
  4. P. Ireneusz Kuliński – regionalista,
  5. P. Iwona Kowaleska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  6. P. Danuta Żyła – opiekunka izby ks. prof. Włodzimierza Sedlaka mieszczącej się w Bibliotece.

Nad prawidłowością przebiegu II etapu konkursu i zgodnością z regulaminem czuwała P. Renata Bilska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9. Obrady komisji dotyczące punktacji trwały do godzin wieczornych, dyskusje zamieniały się w burzliwe obrady. Dzieci bowiem były świetnie przygotowane, wspaniale przekazywały zdobytą wiedzę a poziom był wysoki i wyrównany. Komisja w wielu przypadkach zastanawiała się nad podjęciem ostatecznej decyzji.

Ostatecznie wytypowano następujących finalistów:

I miejsce – Maja Stanisławska – Szkoła Podstawowa Nr 1
II miejsce – Aleksandra Kopeć – Szkoła Podstawowa Nr 9
III miejsce – Małgorzata Walińska – Szkoła Podstawowa Nr 7
IV miejsce – Wiktoria Bilska – Szkoła Podstawowa Nr 8
V miejsce – Artur Misztal – Szkoła Podstawowa Nr 1

Ponadto komisja zwróciła uwagę na doskonale prezentujące swoją wiedzę dwie osoby i tym samym postanowiła je wyróżnić nagrodami.
I tak na VI miejscu znalazły się:
Alicja Białek – Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Iwona Purtak – Szkoła Podstawowa Nr 3

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej sesji popularnonaukowej poświęconej pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, która odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w dniu 6 marca 2009 r.