Wystawy w miesiącu: sierpień 2007

„Lalka B. Prusa w rysunkach” – wystawa z okazji 160 rocz. urodzin pisarza
Filia biblioteki przy ul. Towarowej 20