You are currently viewing Spotkanie DKK 5/2007

Spotkanie DKK 5/2007

23 lipca odbyło się spotkanie DKK w Skarżysku-Kam, na którym omawiana była książka Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem”. Kapuściński otrzymał „Dzieje” Herodota przed swą pierwszą zagraniczną podróżą do Indii w latach 50-tych ubiegłego wieku. Odtąd dzieło towarzyszyło mu podczas kolejnych wypraw. W książce „Podróże z Herodotem” reporter opowiada o swoich podróżach po Indiach, Chinach, Afryce, wspomina wydarzenia polityczne i historyczne, których był świadkiem a wszystko to przeplata faktami sprzed 2 tys. lat opisywanymi przez Herodota.

W spotkaniu wzięło udział 6 osób, książka wszystkim bardzo się podobała, niektórzy byli nią wręcz zauroczeni a zaznaczyć trzeba dużą różnicę wieku między uczestnikami spotkania, byli młodzi studenci i osoby w podeszłym wieku. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest to pozycja wyjątkowa i wartościowa, do której można wielokrotnie powracać.

Wybrane opinie uczestników spotkania:

„Wspaniała książka, niezwykłe zestawienie czasów zamierzchłych i współczesnych. Zmuszała do refleksji i myślenia. Można powracać do niej wiele razy”

„Wspaniałe podejście do historii i rzeczywistości, tóre wzajemnie się przeplatają”

„Zdumiewająca podróż w czasie i przestrzeni w porównaniu z dziejami Herodota”

„Fantastyczna pożegnalna książka nieodżałowanego Ryszarda Kapuścińskiego; liryczna i wzruszająca”

„Książka bardzo dobra… Kapuściński uczy historycznego myślenia.Stawia pytania które zmuszają do czytelnika do zastanowienia się nad problemami współczesnego świata poprzez historię świata starożytnego”

„Książka bardzo ciekawa, autor wnikliwie przedstawia sytuację polityczną i warunki życia ludzi zamieszkujących kraje Azji, Afryki i Europy. Interesująco wplata wątki z „Dziejów” Herodota, które traktuje jako punkt wyjścia w swojej pracy reporterskiej. Książka dostarcza interesującej wiedzy na temat świata wspólczesnego”

Następne spotkanie DKK odbędzie się 21 sierpnia, omawiać będziemy „Tajemniczy płomień królowej Loany” Umberto Eco.