Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”

 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks.prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku – Kamiennej (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez wprowadzenie oferty usługi „Książka na telefon” .

 2. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby powyżej 65 roku życia, chore lub niepełnosprawne, bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

 3. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

 4. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.

 5. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.

 6. Książki można zamawiać telefonicznie w siedzibie głównej Biblioteki lub filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej w godzinach otwarcia placówki.

 7. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

 8. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza oraz złożyć zamówienie. Bibliotekarz przy pierwszej wizycie dostarcza kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami. Przy zapisie czytelnik powinien okazać dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości czytelnika.

 9. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna

 10. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa Regulamin Wypożyczalni.

 11. Usługa nie obejmuje książek znajdujących się w dyspozycji czytelni oraz prasy .

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki oraz Czytelni.

 13. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej biblioteki oraz wywieszenie we wszystkich filiach.

 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.