You are currently viewing Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Wakacje na wsi #odkrywam”

Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Wakacje na wsi #odkrywam”

Przedmiotem Konkursu „Wakacje na wsi #odkrywam” jest wykonanie zdjęć ilustrujących piękno polskiej wsi, jej kultury, tradycji, obrzędów, zwyczajów. Do każdej fotografii powinien być dołączony opis prezentowanego miejsca, obiektu, zwyczaju oraz krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z fotografią w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku, na adres mailowy: konkursy.promocja@nikidw.edu.pl .