You are currently viewing „Cztery pory roku z książką – wiosna” – konkurs 13.03 – 22.03.2024

„Cztery pory roku z książką – wiosna” – konkurs 13.03 – 22.03.2024

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w konkursie internetowym „Cztery pory roku z książką – WIOSNA” zorganizowanym z okazji pierwszego dnia wiosny.
Konkurs przeprowadzony będzie na platformie społecznościowej Facebook – na profilu naszej Biblioteki – i polegać będzie na zamieszczeniu pod postem konkursowym komentarza z nazwiskiem autora i tytułem ulubionej książki, która kojarzy się z nadchodzącą porą roku – wiosną.
Komentarz musi zawierać również kilkuzdaniowe uzasadnienie, mile widziane są także zdjęcia książek w wiosennej aranżacji.
Konkurs trwać będzie od 13 do 22 marca 2024 r., rozwiązanie 27.03.2024 r. Dla laureatów przewidziano nagrody.

 


Czas trwania konkursu: od 13 marca do 22 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2024 r.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
Osoba do kontaktu: bibliotekarz Anna Herman, tel. 25-13-381, e-mail: a.herman@biblioteka24.eu


 

Regulamin konkursu „Cztery pory roku z książką – WIOSNA” zorganizowanego z okazji pierwszego dnia wiosny.

Konkurs internetowy przeprowadzony zostanie na platformie społecznościowej Facebook – profilu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej. Polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym komentarza z autorem i tytułem ulubionej książki, która kojarzy się z wiosną. Komentarz musi zawierać również kilkuzdaniowe uzasadnienie, mile widziane są także zdjęcia książek w wiosennej aranżacji.

1.Organizator:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku – Kamiennej Czytelnia w Filii nr 1 – ul. Towarowa 20, tel. 25-13-381, e-mail: a.herman@biblioteka24.eu

2. Cele konkursu:

  • powitanie nadchodzącej pory roku – wiosny,
  • promowanie czytelnictwa i biblioteki,
  • rozwijanie kreatywności uczestników,
  • kształtowanie umiejętności właściwej rywalizacji.

3. Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób bez ograniczeń wiekowych, którzy mają założony swój profil na platformie Facebook.

4. Terminy:

Swoje wypowiedzi należy zamieszać w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej w terminie od 13 marca do 22 marca 2024 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi 27 marca 2024 r.

5. Zamieszczone wypowiedzi nie będą usuwane z profilu PiMBP w Skarżysku -Kamiennej (organizatora konkursu) – komentarze będą dostępne publicznie. 

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najbardziej kreatywnych wypowiedzi. 

7. Kryteria podlegające ocenie: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi, pomysłowość, kreatywne podejście do tematu konkursu oraz przekonanie odbiorcy, że akurat ta książka jest najlepsza. 

8. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.03.2024 r. na profilu Facebook PiMBP. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia daty wręczenia nagród.

10. Rodzice lub opiekunowie laureata będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku

(Załącznik: ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU)
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).