You are currently viewing Dyplomy Małego Czytelnika dla naszych Super Czytelników !

Dyplomy Małego Czytelnika dla naszych Super Czytelników !

Dyplomy Małego Czytelnika otrzymali Karina i Filip, którzy systematycznie odwiedzają naszą bibliotekę i aktywnie biorą udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych „Mała książka – wielki człowiek”.

Uzyskali Oni komplet naklejek na swojej karcie Małego Czytelnika. GRATULUJEMY!