You are currently viewing Rola czytelnictwa w życiu człowieka

Rola czytelnictwa w życiu człowieka

17 maja p. Agnieszka Nowak – kustosz i kierownik Filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, na spotkanie z rodzicami uczniów.
Podczas tego spotkania wygłosiła prelekcję: „Rola czytelnictwa w życiu człowieka„, która miała na celu zachęcenie rodziców do rozwijania pasji czytania książek przez ich dzieci.
Podczas prelekcji dużo powiedziano o czytelnictwie najmłodszych, o tym jak ważne jest rozbudzenie u dziecka miłości do czytania i wyrobienie nawyku czytania na całe życie.

Spotkanie to miało na celu przypomnienie rodzicom i opiekunom o nieocenionej roli czytania w życiu dziecka oraz korzyściach wynikających z odwiedzania biblioteki. Rodziców zachęcano by zapisywali swoje pociechy do biblioteki, która oferuje najmłodszym wiele wartościowych i mądrych książek.