You are currently viewing Wystawa pocztówek Skarżyska-Kamiennej z lat 1906–1989 z kolekcji Marcina Medyńskiego (podsumowanie imprez)

Wystawa pocztówek Skarżyska-Kamiennej z lat 1906–1989 z kolekcji Marcina Medyńskiego (podsumowanie imprez)

Szanowni Państwo,

11 kwietnia 2023 r. dobiegł końca mający miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej cykl imprez zorganizowanych w ramach 100-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej, towarzyszących wystawie pocztówek Skarżyska-Kamiennej z kolekcji Marcina Medyńskiego.

Projekt obejmował :

– 18 marca – uroczystość otwarcia wystawy Pocztówki Skarżyska-Kamiennej z kolekcji Marcina Medyńskiego, połączone z prezentacją albumu – katalogu wystawy, sfinansowanego dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej – z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna.

– 20 marca – spotkanie połączone z prelekcją autora wystawy, Marcina Medyńskiego dla młodzieży ze szkół średnich: I LO im. J. Słowackiego oraz Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. O. Wasilewskiego.

– 6 kwietnia, 7 kwietnia – indywidualne i grupowe oprowadzania kuratorskie po wystawie.

– 11 kwietnia – spotkanie połączone z wykładem autora wystawy, Marcina Medyńskiego dla członków skarżyskich Klubów Seniora, o historii skarżyskiej pocztówki. Bezpośrednio po wykładzie miały miejsce kolejne oprowadzania kuratorskie.

Całość przedsięwzięcia odbyła się w roku jubileuszu 100 – lecia nadania Kamiennej (Skarżysku-Kamiennej) praw miejskich.

Wymienione imprezy mogły się odbyć w bibliotece dzięki uprzejmości i przy współpracy z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej, Panem Konradem Krönigiem.

Na podstawie prowadzonej przez bibliotekę statystyki dot. ruchu czytelników i użytkowników; całość imprezy zgromadziła ponad 300 osób.