You are currently viewing „Strasznie strasznie”

„Strasznie strasznie”

19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. W związku z tą rocznicą nasza Biblioteka włączyła się do społeczno – edukacyjnej akcji, której organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Popierając tą akcję i pamiętając o ofiarach tamtych dni w oddziale dla dzieci Biblioteki przy ul. Towarowej odbyły się zajęcia edukacyjne nawiązujące do wydarzeń z kwietnia 1943 roku. Zajęcia prowadzone były w oparciu o opowiadanie Pawła Beręsewicza pt. : „Strasznie strasznie”. Opowiadanie nawiązuje do sytuacji w jakiej znaleźli się dorośli i dzieci, kiedy ich życie zaczęło się robić coraz bardziej ciasne i trudne.
Uczestnicy zajęć – uczniowie kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 8 z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania i chętnie brali udział w proponowanych zajęciach. Wiele uwagi poświęcili emocjom i uczuciom takim jak: radość, strach, smutek, zdziwienie, miłość, odpowiedzialność, które towarzyszyły bohaterom opowiadania. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały żonkila – symbol pamięci o bohaterskim czynie sprzed lat.

Dzieciom i wychowawcy dziękujemy za udział w spotkaniu.