You are currently viewing „Nie bądź obojętny”. 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

„Nie bądź obojętny”. 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na znak pamięci o wydarzeniu, w całej Polsce prowadzone są szeroko zakrojone akcje społeczno- edukacyjne pn.„Żonkile”. W tegoroczną, już 11. edycję akcji, której przyświeca hasło „Nie bądź obojętny” i, która dedykowana jest ok. 50 tys. ludności cywilnej,pragnie włączyć się nasza biblioteka. Organizatorem projektu jest Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN).

Na znak pamięci o wydarzeniu, Organizatorzy wręczą ok. 450 tys. papierowych kwiatów (żonkili) przechodniom.

Skromny wkład biblioteki w obchody zaznaczy się poprzez:

19.04. g.12.00 – przemarsz delegacji z wiązanką i zniczami pod pomnik Pamięci Żydów ze Skarżyska- Kamiennej wymordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945. W trakcie- rozmowa z przechodniami, przypinanie papierowych żonkili,

20.04. g. 8.00 – lekcja dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, przybliżająca pamięć o powstaniu w getcie warszawskim. Spotkanie odbędzie się w oparciu o materiały przygotowane przez Dział Edukacji Muzeum POLIN,

Natomiast dla mieszkańców przygotowaliśmy garść informacji w formie krótkiej wystawy upamiętniającej wydarzenie; dostępna w bibliotece przy ul.Towarowej.

Zapraszamy.