You are currently viewing Spotkanie autorskie z Ryszardem Tomtasem – relacja

Spotkanie autorskie z Ryszardem Tomtasem – relacja

27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Biblioteki przy ul. Towarowej odbyło się on line spotkanie autorskie z Ryszardem Tomasem, autorem książki pt.: „Młodość w Skarżysku”.
Na sali obecny był również wydawca książki – p. Piotr Goszczycki, u którego można było nabyć wspomnianą książkę. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z I i II Liceum Ogólnokształcącego, czytelnicy biblioteki, mieszkańcy miasta, a wśród nich także znajomi i przyjaciele autora, blisko 80 osób.

Ryszard Tomtas urodził się w Skarżysku – Kamiennej w 1957 roku. Dorastał w okresie Polski Ludowej, był to czas niezwykle ciężki dla autora. W swych wspomnieniach opisywał lata dziecięce pełne niedostatku. Mimo trudnych relacji z ojcem postanowił iść w jego ślady i ukończył Technikum Kolejowe. Stan wojenny nie był łatwym czasem dla Ryszarda Tomtasa. Okres ten związany jest z wielokrotnymi pobytami w więzieniu za działalność w Solidarności (organizował podziemne struktury Związku Zawodowego). Został skazany przez sąd wojskowy „za osłabianie gotowości obronnej PRL”. W 1988 r. wraz z rodziną, opuścił Polskę. Osiadł w Colorado (USA), gdzie aktualnie mieszka.

Podczas spotkania autor opowiadał o swoim obecnym i dawnym życiu, o kulisach powstawania książki, a także odpowiadał na pytania zadawane przez publiczność. W przyszłości twórca ma w planach wydanie jeszcze dwóch książek, w pierwszej z nich ma być opisana osoba Ryszarda Tomtasa w latach 80-tych, trzecia zaś już o pobycie w USA.

Spotkanie autorskie poprowadziła dyrektor – Iwona Kowaleska oraz Justyna Ogrodowicz – młodszy bibliotekarz.
Impreza przebiegała w miłej atmosferze a uczestnicy spotkania choć tylko online byli zadowoleni.