You are currently viewing Filia nr 4 – zmiana lokalizacji – komunikat

Filia nr 4 – zmiana lokalizacji – komunikat

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi zmiana lokalizacji Filii Nr 4 (ul. Sportowa 30) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zwrotu lokalu Wynajmującemu (Zespół Placówek Oświatowych Nr 3) na cele dydaktyczne.

O nowej lokalizacji Filii zostaną Państwo wkrótce poinformowani.