You are currently viewing Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem w WBP Kielce

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem w WBP Kielce

Szanowni Państwo,

15 grudnia o godzinie 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbędzie się spotkanie promujące tom Klechdy świętokrzyskie pod redakcją Zbigniewa Masternaka. Klechdy świętokrzyskie to wybór prozy autorów związanych z ziemią świętokrzyską.

Link do informacji o spotkaniu na stronie internetowej biblioteki: http://www.wbp.kielce.pl/strona-glowna/aktualnosci/634-promocja-tomu-klechdy-swietokrzyskie-pod-redakcja-zbigniewa-masternaka

Link do wydarzenia na funpage`u biblioteki: https://www.facebook.com/events/1537118356770923/