You are currently viewing „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (1911-1993) w 110 rocznicę urodzin.” – promocja książki – zaproszenie

„Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (1911-1993) w 110 rocznicę urodzin.” – promocja książki – zaproszenie

Fundacja Wczoraj Dla Jutra, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej zapraszają 20 grudnia 2022 r. o godzinie 16:30 na promocję książki o Patronie Biblioteki oraz Honorowym Obywatelu naszego Miasta.
Publikacja pt.: „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (1911-1993) w 110 rocznicę urodzin. Materiały z Konferencji Naukowej” będzie promowana w Czytelni biblioteki przy ul. Towarowej 20. Wśród przybyłych będą rozprowadzone promocyjne egzemplarze książki.
Będzie można również zwiedzać Izbę Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, która mieści się obok Czytelni, w budynku biblioteki.

Serdecznie zapraszamy.