You are currently viewing Konferencja naukowa

Konferencja naukowa

20 grudnia 2022 r. w Bibliotece odbył się panel dyskusyjny połączony z promocją kolejnej już książki o Patronie Biblioteki i Honorowym Obywatelu naszego Miasta; Ks. Prof. Wł. Sedlaku pt.: „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (1911 – 1993) w 110 rocznicę urodzin. Materiały z Konferencji Naukowej”. To właśnie powyższa publikacja była tematem dyskusji wśród przybyłych tego dnia do Biblioteki gości.

A zaszczycili nas swoją obecnością m.in.:

  • Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • prof. dr hab. Pan Marian Wnuk,
  • prof. dr hab. Pan Józef Zon,
  • Pani Joanna Kalisz-Półtorak – asystentka Ks. Prof.,
  • dr Pan Łukasz Zaborowski – ekspert Instytutu Sobieskiego, wykładowca Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego,
  • Pani Marzena Kuś – dyrektor SP nr 9 im. Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka,
  • przyjaciele i sympatycy osoby księdza profesora Sedlaka jak i Jego dorobku naukowego,
  • młodzież (SP nr 9, I LO),
  • czytelnicy Biblioteki.

Gości powitała dyrektor Biblioteki Iwona Kowaleska, po czym poprosiła redaktorów publikacji o dalsze prowadzenie konferencji. Panowie : dr Piotr Kardyś (PTH o/ Skarżysko-Kamienna) oraz Marcin Janakowski (Prezes Fundacji „Wczoraj dla Jutra”) przedstawili genezę powstania książki, a następnie poprosili autorów poszczególnych rozdziałów książki o krótkie wypowiedzi.
Nie zabrakło dyskusji i pytań szczególnie właśnie do autorów.

Spotkanie uświetnił krótki występ młodzieży ze SP 9.

Wszyscy goście konferencji otrzymali egzemplarz promowanej książki.
Pomimo okresu przedświątecznego oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, sala konferencyjna Biblioteki była wypełniona. Tradycją już jest, że konferencje oraz seminaria dotyczące osoby Księdza Profesora gromadzą tak liczne grono sympatyków Jego osoby oraz teorii, które głosił.
Dziękujemy Państwu za obecność.