You are currently viewing Pierwsza wizyta w bibliotece

Pierwsza wizyta w bibliotece

4 listopada w Oddziale dla dzieci i młodzieży Filii nr 1 przy ul. Towarowej mieliśmy przyjemność gościć uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 z klasy II a i II b z wychowawcami. Była to pierwsza wizyta uczniów w naszej bibliotece.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, które miały na celu wprowadzić je do biblioteki publicznej czyli królestwa książki i zachęcić do korzystania z jego zbiorów. Z zainteresowaniem wysłuchały przeczytanego przez bibliotekarza opowiadania Zofii Staneckiej pt. : „Basia i biblioteka” oraz chętnie brały udział w przygotowanych dla nich zabawach. Dzieci dużo uwagi poświęciły na oglądanie książek jakie są dla nich gromadzone w miejskiej bibliotece dziecięcej. Na koniec nasi goście obiecali przyjść do biblioteki z rodzicami i wypożyczyć 'upatrzone’ i wybrane przez siebie książki.

Uczniom i ich wychowawcom dziękujemy za spotkanie.