You are currently viewing Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej

Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej

18 listopada 2022 r. w Filii nr 1 Biblioteki przy ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarcie wystawy: Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej”. Wystawa oparta jest o zbiór baśni i legend naszego regionu autorstwa Zenona Gierały, a składa się m.in. z wycinanek i rzeźb wykonanych przez małżeństwo ze Skarżyska-Kamiennej, państwa Lucynę i Andrzeja Kozłowskich.
Naszych gości oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 i 8 z wychowawcami, którzy przybyli na spotkanie, przywitała pani dyrektor Iwona Kowaleska.

Pani Lucyna Kozłowska jest znaną twórczynią wycinanek ludowych. Jej pierwsze prace powstały w połowie lat 90. XX wieku. Od tego czasu wycinanki artystki prezentowane są na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Polsce i za granicą. Swoje prace wycina z kolorowego papieru, bez wcześniejszego rysowania wzoru. Ołówek czy pędzel zastępuje nożyczkami. Prace artystki nawiązują do legend ziemi świętokrzyskiej.

Pan Andrzej Kozłowski działalność artystyczną rozpoczął w 1970 r. Inspiracje do prac czerpie z opowiadań i legend świętokrzyskich oraz z życia codziennego wsi i małych miasteczek. Obok tematyki baśniowej w dorobku artysty znajdują się prace sakralne, głównie postaci świętych.

Wystawę opracowały i wykonały: Anna Czajkowska i Justyna Ogrodowicz z Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Otwarcie wystawy połączone było ze spotkaniem autorskim z panem Zenonem Gierałą –  pisarzem i publicystą, gawędziarzem, regionalistą urodzonym w Śniatyczach na Zamojszczyźnie. Jest autorem m.in. „Baśni i legend ziemi radomskiej i świętokrzyskiej”.
Ciekawą pozycję w jego dorobku stanowi książka pt.: „Zamki i klasztory w legendach i baśniach polskich”, to jedyne takie na rynku wydawniczym dzieło prezentujące tradycje i dziedzictwo kulturowe całej Polski.

Podczas spotkania autor opowiadał o swojej twórczości. Zenon Gierała jest także znawcą i badaczem kultury Romów radomskich. W dzieciństwie spędzał dużo czasu wędrując z taborem cygańskim, dzięki czemu poznał zwyczaje i społeczność romską. Fascynacja kulturą radomskich Romów znalazła odzwierciedlenie we współpracy z Kwartalnikiem Romskim, który ukazywał się w latach 2010–2015. Zenon Gierała w tym czasie pełnił funkcję redaktora działu publicystycznego, a także przygotowywał teksty do działów: Historie Romskich Rodów, Romskie profesje, Paramisi romane, Ocalić od zapomnienia. Jest autorem baśni „Cygańskie srebro” oraz „Baśni romskich”.
Spotkanie uatrakcyjniły wróżby, które przepowiadały młodzieży przyszłość. Było dużo humoru i dobrej zabawy. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu.