You are currently viewing „Biblioteka – Świat w jednym miejscu”

„Biblioteka – Świat w jednym miejscu”

10 maja 2022r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Filii nr 1 przy ul. Towarowej odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli uczniowie z klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Majkowie.
Zajęcia rozpoczęły cykl spotkań edukacyjnych jakie będą prowadzone z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który obchodzimy w dniach 08 – 15 maja. Biblioteka – Świat w jednym miejscuto hasło pod jakim obchodzone jest tegoroczne święto Bibliotek.

W czasie zajęć bibliotekarz opowiedział dzieciom o bibliotece, a przede wszystkim o gromadzonych zbiorach z myślą o młodych czytelnikach. Wspólnie udowadnialiśmy słuszność tegorocznego hasła. W trakcie zorganizowanych zabaw polegających na zadawaniu pytań, okazało się, że na każde z nich znajdziemy odpowiedź – tu w bibliotece. Uczniowie chętnie odgadywali zagadki i rozwiązywali krzyżówki, z zainteresowaniem oglądali prezentowany księgozbiór.
Dzieciom, które już są czytelnikami naszej biblioteki uroczyście wręczono karty czytelnika. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zakładki do książek i obiecali w przyszłości korzystać ze zbiorów naszej biblioteki.
Uczniom i ich wychowawcom dziękujemy za spotkanie.