You are currently viewing „Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej” – XII edycja

„Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej” – XII edycja

Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej” (XII edycja – 2022)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najlepszego czytelnika biblioteki dziecięcej.

1. Konkurs będzie trwał od 07.02.2022 do 31.12.2022 r. i realizowany będzie w oddziałach dziecięcych:

  • filii nr 1  przy ul. Towarowej 20,

  • filii nr 2  przy ul. Sezamkowej 23,

  • filii nr 3  przy ul. Słowackiego 25

  • filii nr 4  przy ul. Sportowej 30.

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 15, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

I. kategoria –  do 7 lat

II. kategoria –  8 – 12 lat

III. kategoria – 13 – 15 lat

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • systematyczne wypożyczanie i czytanie książek z literatury pięknej i popularnonaukowej, ale wielokrotne wypożyczanie i czytanie tego samego tytułu książki nie będzie podlegało punktacji,

  • każdy uczestnik konkursu może wypożyczyć do 5 książek jednorazowo.

4. Nie mogą brać udziału w konkursie laureaci z wcześniejszej edycji konkursu (w tej samej kategorii wiekowej).

5. Bibliotekarze będą rejestrować i kontrolować ilość wypożyczonych książek oraz losowo sprawdzać znajomość ich treści.

6. Przy wyborze laureatów brane pod uwagę będą:

  • największa liczba przeczytanych książek w czasie trwania konkursu tj. do 31 grudnia 2022 r.

  • umiejętność zachęcania innych do ich czytania. Mile widziane ilustracje lub recenzje do najciekawszych książek.

7. Specjalnie nagradzani będą czytelnicy, którzy przyprowadzą do biblioteki nowych, aktywnych czytelników.

8. Uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie biblioteki, w styczniu nowego roku 2023 r.

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).