You are currently viewing Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska

Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska

16 grudnia w bibliotece przy ul. Towarowej odbyła się lekcja poświęcona Honorowemu Obywatelowi Skarżyska, patronowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi.

W czasie spotkania młodzież z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku dowiedziała się, co łączyło wybitnego naukowca, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórcę polskiej szkoły bioelektroniki oraz elektromagnetycznej teorii życia z naszym miastem. Urozmaiceniem lekcji było obejrzenie wybranych fragmentów filmu „Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska”. Film przybliżył uczniom postać profesora oraz pozwolił zrozumieć teorię Jego nauki.

Młodzież z zainteresowaniem zwiedziła Izbę Pamięci ks. prof. W. Sedlaka, która znajduje się w bibliotece.

Spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania młodzieży całej biblioteki oraz obejrzenia świątecznej wystawy „Czar Świąt Bożego Narodzenia”.

Młodzieży i opiekunowi dziękujemy za miłe spotkanie.