You are currently viewing Zasady funkcjonowania biblioteki

Zasady funkcjonowania biblioteki

Szanowni Czytelnicy,

Przypominamy, że Biblioteka funkcjonuje w rygorze sanitarnym, co oznacza stosowanie w pomieszczeniach bibliotecznych maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu między osobami.

Dostępne są wszystkie nasze Filie wraz z oddziałami w swoich regulaminowych godzinach pracy:
 Filia nr 1 (ul. Towarowa) i Filia nr 2 (ul. Sezamkowa)
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
Filia nr 3 (ul. Słowackiego) od poniedziałku do piątku od 9:30 do 17:00
Filia nr 4 (ul. Sportowa) poniedziałki, środy i w piątki od 8:00 do 16:00

W budynku biblioteki (Filii) może przebywać jednocześnie ograniczona liczba czytelników, maksymalnie do 15 osób (tj. 1 osoba na 15 metrów kwadratowych lokalu).
A w okresie trwania pandemii również ograniczona jest liczba uczestników imprez do 50% obłożenia, a w szczególnych przypadkach (zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej) imprezy stacjonarne mogą być wstrzymane.

Wypożyczalniach może przebywać w tym samym czasie 4 – 6 osób (poza bibliotekarzem). Przy ladzie obsługiwana może być tylko 1 osoba.
Natomiast w Czytelniach może przebywać w tym samym czasie tylko 2 osoby, nie dłużej niż przez jedną godzinę.
Dostępne są usługi kserograficzne oraz stanowisko komputerowe z możliwością wydruku. Po każdym użytkowniku czytelnia będzie wietrzona,  a stanowiska czytelnicze dezynfekowane, w związku z tym  mogą wystąpić kilkuminutowe przerwy w jej dostępie dla użytkowników.

Ponadto przypominamy, że Biblioteka wykupiła dostęp do e-booków w aplikacji Legimi oraz w świętokrzyskiej e-czytelni IBUK Libra, które są za darmo do dyspozycji zapisanych „naszych” Czytelników.
W czytelniach w Filii nr 1 oraz w Filii nr 2 na stanowiskach komputerowych do dyspozycji użytkowników biblioteki jest również ACADEMICA
z dostępem (na miejscu) do literatury popularnonaukowej i uniwersyteckiej.
Polecamy darmowe kody dostępu do literatury, głównie pięknej, które dostępne są osobiście w Czytelni filii nr 1 przy ul. Towarowej 20
lub mailowo, dzięki poczcie elektronicznej kontakt@biblioteka24.eu

Zapraszamy