You are currently viewing Pierwsza wizyta w bibliotece – Czytamy dzieciom

Pierwsza wizyta w bibliotece – Czytamy dzieciom

15 i 18 października 2021 r. w Oddziale dziecięcym Filii nr 2 przy ul. Sezamkowej,  w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom odbyły się spotkania poznawcze – wycieczki do biblioteki –  mające na celu zachęcić dzieci do czytania książek i odwiedzania biblioteki. Uczestnikami zajęć edukacyjnych były dzieci z Przedszkola Publicznego nr 16, dwie grupy: SłoneczkaTygryski.

Przedszkolaki wysłuchały wiersza Ewy Szelburg Zarembiny pt.:  Idzie niebo ciemna nocą… przedstawionego w formie teatrzyku Kamishibai. Następnie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanego wiersza, a także oglądały kolorowe książeczki, które są w Oddziale dziecięcym.
Spotkanie w bibliotece było dużym przeżyciem, ponieważ niektóre maluszki były u nas po raz pierwszy. Podczas tej wizyty dzieci poznały także zasady zachowania się w bibliotece i dowiedziały się jak należy troszczyć się o książki.