You are currently viewing Narodowe Czytanie – 10. edycja – “Moralność pani Dulskiej”

Narodowe Czytanie – 10. edycja – “Moralność pani Dulskiej”

4 września 2021 r. punktualnie o godzinie 12.00 zainaugurowano 10. jubileuszową edycję Narodowego Czytania w Skarżysku-Kamiennej.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja organizowana nieprzerwanie od 2012 r. przez Prezydenta RP i pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Akcja została zainicjowana wspólnym czytaniem lektury Pana Tadeusza A. Mickiewicza. W ubiegłym, 2020 roku czytaliśmy Balladynę J. Słowackiego; jak donoszą statystyki, przeczytano ją w 3200 miejscowościach w Polsce i zagranicą.

Lekturą tegorocznej akcji była Moralność Pani Dulskiej G. Zapolskiej (właśc. nazw. Maria Gabriela Stefania Janowska), określana „tragifarsą kołtuńską”. A organizatorami  w naszym mieście byli: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, Muzeum im. Orła Białego oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.

Organizatorzy zaprosili do wspólnego czytania lektury: przedstawicieli samorządu miejskiego i powiatowego, pracowników i dyrektorów jednostek podległych miastu oraz starostwu powiatowemu, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków grupy literackiej „Wiklina”, członków koła teatralnego działającego przy Miejskim Centrum Kultury, seniorów oraz osoby chętne, które zgłosiły ochotę uczestnictwa. Nadzór nad wydarzeniem, od strony merytorycznej i instruktażowej miała p. Halina Wężyk, instruktor z Miejskiego Centrum Kultury.

Po krótkim powitaniu wszystkich przez organizatorów oraz podziękowaniach skierowanych w ich stronę przez zastępcę prezydenta miasta, p. Krzysztofa Myszkę, przystąpiono do części zasadniczej, mianowicie wspólnego czytania lektury.

Mamy nadzieję,że narodowe czytanie polskiej literatury na dobre utrwaliło się jako coroczna impreza kulturalna w naszym mieście.