You are currently viewing Narodowe Czytanie – X edycja – „Moralność pani Dulskiej” – 4.09.2021

Narodowe Czytanie – X edycja – „Moralność pani Dulskiej” – 4.09.2021

„Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony NARODOWEGO  CZYTANIA spotkamy się, aby wspólnie czytać  „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Ogólnopolska akcja organizowana jest nieprzerwanie od 2012 roku. Pierwsza odsłona została zorganizowana przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a pierwszą czytaną wspólnie lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Jubileuszowa 10. edycja to wspólne czytanie tragifarsy Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność pani Dulskiej” – utworu pełnego kontrastów, gdzie humor miesza się z powagą, komizm z tragedią, a wszystko to ukazuje jak wielki jest kryzys moralności bohaterów dramatu. Dziś czytając tę lekturę możemy spojrzeć z pewną refleksją, czy aby na pewno chodzi tu tylko o moralność mieszczańską…?

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się 4 września o godzinie 12:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25.

Zapraszamy mieszkańców miasta do wspólnego czytania

 

Narodowe Czytanie 2021

Zdjęcie 1 z 1